Výměna v panelovém domě

Výměnu oken v bytech (panelových domech) provádíme během 1 dne:

1. původní výplň

2. demontáž

3. osazení nového okna

4. začištění
Postup prací při výměně oken v panelovém domě:
1] Nástup do bytu. Zakrytí dotčených míst proti poškození.Demontáž stávajících oken vč. rámů, popř. původních MIV (tzv. meziokenních vložek) parapetních plechů, lišt, parapetních desek a kotevních příponek, … Vyčištění stavebního otvoru včetně odstranění původních těsnících materiálů a příprava na osazení nových oken.

Odvezení a ekologická likvidace všech vybouraných částí.

2] Osazení nového okna popř. nových MIV do prostoru vytvořeného zalomeným ostěním otvoru v obvodovém dílci. Osazení na podložky, či podkladový profil.

Vymezení okna distančními podložkami. Kotvení rámu do ostění pomocí turbo-šroubů z prostoru montážní komory v rámu. Vyplnění spáry mezi rámem okna (popř. parapetními profily) a stavebním otvorem montážní pěnou PUR.

3] Osazení vnitřního parapetu (v případě požadavku) na distanční podložky. Vnitřní parapet (v případě požadavku) je vybaven koncovým nosem kryjícím spáru mezi parapetem a ostěním, který lze dočistit zednicky či pomocí plastové rohové lišty. Obojí je standardem montáže. Vodotěsné napojení stávajících venkovních parapetů na konstrukci nového okna popř. osazení nového venkovního parapetu včetně bočnic.

4] Seříznutí přebytečné pěny po jejím zaschnutí.

5] Olištování a drobné zednické začištění vnitřních svislých spár a spáry nadpraží, akrylátování vnitřních svislých spár a spáry nadpraží (štuk, popř. malta).

6] Ošetření exteriérové strany připojovací spáry zajistí přetažení zateplovacího systému přes okenní konstrukci v případě následného zateplení. V případě, kdy zateplení domu nebude prováděno ihned po výměně oken provede se ošetření exterierové spáry tmelem pro venkovní použití popř. tzv. kompripáskou v případě širší spáry. V nadstandardu uvádíme možnost provedení zatěsnění spáry mezi oknem a ostěním jak ze strany exteriéru kompripáskou, tak interiéru parotěsnou zábranou.

7] Seřízení oken, odstranění ochranných folií a hrubý závěrečný úklid. Předání díla uživateli včetně návodu na užívání a obsluhu.