1. Používáme staticky stabilní okenní profily s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi (plastové min. 70 až .88mm , 5,6,7 komorové, kvalitně vyztužované s vysokou rohovou pevností minimálně s tepelným prostupem  Uw 0,75 Wm2) – (dřevěné min. 68 až 92 mm z lepeného hranolu s kvalitní povrchovou úpravou(hliníkové min. 70 mm, více komorové, s tepelnými můstky , Uw = 0,75 W.m-2.K-1)
  2. Celoobvodové kování plně seřiditelné s dostatkem zavíracích bodů(závěsy seřiditelné ve 3 osách, seřiditelné zavírací body po max. 800 mm, minimálně s 2 bezpečnostnímy hřiby proti vloupání a zabezpečení mikroventilace k minimalizování rosení skel a zajištění minimálního hygienického větrání. )
  3. Dvoustupňové těsnění funkční spáry s větrovou a dešťovou zábranou(středový systém těsnění v dvojitém či trojitém provedení odolný proti zatékání do 1050 Pa)
  4. Izolační dvojskla nebo trojskla se zvýšenou tepelnou izolací a “teplými” meziskelními ramečky(dvojskla se selektivní vrstvou, plněná argonem, Umax = 1,1 W.m-2.K-1, rámeček Swisspacer) ,   trojskla Ug 0,5 Wm2K
  5. Součinitel prostupu tepla a povrchové teploty v souladu s ČSN 730540-2(U okna max = 0,78 W.m-2.K-1 , povrchové teploty vylučující povrchovou kondenzaci)
  6. Statický návrh okenních konstrukcí v souladu se statickou směrnicí a ČSN(schopnost prokázání shody návrhu statické tuhosti a dilatací se statickou směrnicí)
  7. Připojovací spára okenní konstrukce s větrovou a dešťovou zábranou(úprava připojovací spáry zabraňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací)
  8. Technické vlastnosti výrobku doložené zkušebními protokoly, certifikáty a osvědčeními(součinitel prostupu tepla, povrchové teploty, vzduchová neprůzvučnost, rohová pevnost, odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost, mechanická odolnost, maximální průvzdušnost min. CE štítek)
  9. Odborný prodej, garantovaná výroba, kvalitní montáž, záruční a pozáruční servisskutečná délka fa.na trhu (min.60 měsíců záruky na vlastní výrobky a montáž, pozáruční servis, preventivní údržba)
  10. Značení výrobků, prohlášení o shodě, ISO 9001,CE štítek (závazné označování výrobků logem výrobce, zavedený systém řízení jakosti, povinnost doložit prohlášení o shodě, technický list výrobku)