HEROAL 110 ES

 • Tříkomorový profil s přerušeným tepelným mostem a tepelnou izolací
 • Stavební hloubka rámu 72 mm, stavební hloubka křídla 84 mm
 • Pohledová výška po zasklení od 120 mm
 • Široká škála barevného provedení, možnost provedení ve fólii dřevodekor
 • středové těsnění funkční spáry
 • vysoká statika profilu
 • součinitel prostupu tepla rámem Uf 1,4 W/m2K
 • Možnost zasklení do 48 mm s Ug 0,5 W/m2K
 • Vodotěsnost třída E 900
 • Zatížení větrem třída C5
 • Vzduchotěsnost třída 4
 • Součinitel prostupu tepla od Uw 0,9 W/m2K